EVC Assessments voor Commercieel Binnendienst Medewerkers

In opdracht van een onderzoeksbureau uit het oosten van het land zijn EVC assessments afgenomen bij Commercieel Binnendienst Medewerkers. EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competenties’. Deze assessments werden afgenomen in het kader van een groter leer- en ontwikkeltraject.

De werkzaamheden bestonden uit onderzoek middels evaluatie van een online portfolio, het afnemen van face-to-face interviews bij de medewerkers plus schriftelijke rapportage van de verworven inzichten. Hierbij zijn onder meer de kerntaken, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten van de medewerkers in kaart gebracht.