Algemene Voorwaarden

PLU hecht veel waarde aan heldere afspraken zodat alle partijen weten waar zij aan toe zijn. Daarom zijn op alle offertes/opdrachtvoorstellen en op alle overeenkomsten die PLU Experience sluit ten aanzien van de uitvoering van diensten algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij we er samen voor kiezen om voor bepaalde onderdelen andere afspraken op papier te zetten. Indien gewenst ontvang je bij onze eerste kennismaking een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Vraag hier gerust naar.