Hospitality

Bedrijfsopleiding voor Leisure & Hospitality Assistants

Hospitality medewerkers van een landelijke casino keten helpen om zichzelf te versterken door het verzorgen van een éénjarige bedrijfsopleiding tot Leisure & Hospitality Assistant (Erkende MBO opleiding). Deze opleiding was onderdeel van een kwaliteitsslag die het bedrijf wilde maken. PLU heeft deze opdracht uitgevoerd voor de afdeling Bedrijfsopleidingen van een regionale MBO instelling.

PLU was verantwoordelijk voor het verzorgen van de klassikale lessen, het afnemen van toetsen/examens en het begeleiden van de medewerkers tijdens de beroepspraktijkvorming. Op basis van evaluatiegesprekken met medewerkers en hun leidinggevenden is in kaart gebracht wat medewerkers in de praktijk leerden. Hierbij zijn onder meer de kerntaken, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten van de medewerkers in kaart gebracht.

PLU verzorgde deze bedrijfsopleiding voor medewerkers uit het noorden, oosten en westen van Nederland.